Organization


Leadership

Party Secretary: Zhaofei Xiong

Dean: Hui Tao

Deputy Dean: Dapeng Yuan

Deputy Dean: Xuewei Jiang

Vice Party Secretary: Yong Huang

Staff of School Office

Yi Liu, Shuyuan Li, Jing Dou, Ting Yin, Linlin Hu

Staff of Student Affair Office

Instructor of Grade 2018:Junhua Yin, Yue Jiang

Instructor of Grade 2019:Zhouyan Luo, Jiang Feng

Instructor of Grade 2020:Zhimei Zhang, Yue Jiang

Instructor of Grade 2021:Kun Li, Jiang Feng

Instructor of Graduate Students:Han Xia

Secretary of CYL:Yue Jiang

Instructor of Student Union:Yue Jiang

Labor Union

Chairman:Jun Zhang

Vice ChairmanLi Zhang

Committee:Dantong Zhao, Jing Zhao, Bin Li